Datainterface projekt United Nations

Datainterface projekt United Nations

Læs nærmere her om hvordan Starfish stod sammen om et projekt for FN hvor rådata skulle omdannes til en søgbar database.