Hvad nu hvis og lykke

Når man programmerer kan lave noget som er interaktiv, noget som ikke er linear; noget der tager højde på forskellige muligheder. Det er basisprincipen i alt programmering.
En anden ting er at køre i en lykke, at ‘loope’ over en liste data. Lad os starte med det:

Alting kører i ring

Python

Bemærk ‘indent’ ved Python ; den er obligatorisk! Javascript og PHP kender ‘curly braces’ eller Tuborg klammer på godt dansk, se forskellen!

>>> elsker = ['Jazz med saxer','Fluer','Andrea']
>>> print elsker[0]
Jazz med saxer
>>> print elsker[2]
Andrea
>>> for detJegElsker in elsker:
...     print detJegElsker
...
Jazz med saxer
Fluer
Andrea
>>> index = 0
>>> while index <= 1:
...     print elsker[index]
...     index = index + 1
...
Jazz med saxer
Fluer

Javascript

<script type="text/javascript">
var elsker = ['Jazz med saxer','Fluer','Andrea'];
console.log( elsker[0], elsker[2] ); // Jazz med saxer + Andrea
for (var i = 0, len = elsker.length; i < len; i++) {
    var detJegElkser = elsker[i];
    console.log(detJegElkser);
}

var index = 0;
while(index<=1){
    console.log(elsker[index]);
    index = index + 1;
}
</script>

PHP

$elsker = array('Jazz med saxer','Fluer','Andrea');
echo $elsker[0]; // Jazz med saxer
echo $elsker[2]; // Andrea

$index = 0;
while($index<=1){
    $detJegElkser = $elsker[$index];
    echo "$detJegElkser | ";
    $index = $index + 1;
}

$len = count($elsker.length);
for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
    $detJegElkser = $elsker[i];
    $placering = $i + 1;
    echo "Nr. $placering : $detJegElkser | ";
}

foreach($elsker as $detJegElsker) {
    echo "$detJegElkser | ";
}

Hvis-så, ellers-hvis-så, ellers-så

Nu får vi vælgmuligheder, nu skal der træffes et valg.
Vi bruger lige en loop for at få lidt forskelligt ‘input’.

Python

>>> aldre = [7,17,37,57]
>>> for alder in aldre:
...     if alder < 10:
...         print "ung"
...     elif alder < 20:
...         print "teenager"
...     elif alder < 40:
...         print "voksen"
...     else:
...         print "gammel"
...
ung
teenager
voksen
gammel

Javascript

var aldre = [7,17,37,57];
for (var i = 0, len = aldre.length; i < len; i++) {
    var alder = aldre[i];
    // if-then-else
    if( alder < 10 ) {
        console.log("ung");
    }else
    if( alder < 20 ) {
        console.log("teenager");
    }else
    if( alder < 40 ) {
        console.log("voksen");
    }else{
        console.log("gammel");
    }
}

PHP

$aldre = array(7,17,37,57);
foreach($aldre as $alder) {
    // if-then-else
    if( $alder < 10 ) {
        print("ung, ");
    }else
    if( $alder < 20 ) {
        print("teenager, ");
    }else
    if( $alder < 40 ) {
        print("voksen, ");
    }else{
        print("gammel, ");
    }
}