“Hej Verden” og typerne

Lad os få noget output fra hhv Python, Javascript og PHP. Din browser kan afvikle dine Javascript koder, Python skal til gengæld installeres på din maskine, samt en PHP parser.
For Python åbn din terminal og åbn Python-shell for at hurtig prøve noget af.
For Javascript åbner vi nu udviklingsværktøj i ens browser, og bruger Javascript console for at hurtig prøve noget af.
For PHP åbn en teksteditor og kreer en “.php” side, som du fx åbner efterfølgende i din browser. (Se på MAMP for at få PHP-parser, lokal webserver og MySQL databaseserver i én pakke)

Python

Denne tutorial bruger Python 2.7. Har du Python 3.*, så skal du anvende paranteser ved alle print statements; dvs:
print(“Hej Verden”)
i stedet for
print “Hej Verden”

$ python
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.39)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print "Hej Verden"
Hej Verden
>>> besked = "Hej Verden"
>>> print besked
Hej Verden

Javascript

console.log("Hej Verden");
Hej Verden
var besked = "Hej Verden";
console.log(besked);
Hej Verden

PHP

<?php
echo "Hej Verden";
?>

<?php
$besked = "Hej Verden";
echo $besked;
?>

Nu går vi et skridt videre og definerer nogle forskellige datatyper:

Python

>>> fornavn = "Kaj"
>>> efternavn = "Frøben"
>>> navn = fornavn + " " + efternavn
>>> print navn
Kaj Frøben
>>> alder = 40
>>> ilive = True
>>> elsker = ['Jazz med saxer','Fluer','Andrea']
>>> print "Om 2 år er Kaj %s år gammel" % (alder + 2)
Om 2 år er Kaj 42 år gammel

Javascript

var fornavn = "Kaj";
var efternavn = "Frøben";
var navn = fornavn + " " + efternavn;
console.log(navn);
Kaj Frøben
var alder = 40;
var ilive = true;
var elsker = ['Jazz med saxer','Fluer','Andrea'];
console.log("Om 2 år er Kaj " + (alder + 2) +" år gammel");
Om 2 år er Kaj 42 år gammel

PHP

$fornavn = "Kaj";
$efternavn = "Frøben";
$navn = $fornavn . " " . $efternavn;
echo $navn; // Kaj Frøben
$alder = 40;
$ilive = True;
$elsker = array('Jazz med saxer','Fluer','Andrea');
echo sprintf("Om 2 år er Kaj %s år gammel", (alder + 2)); // Om 2 år er Kaj 42 år gammel