Our Blog

0

Fra 1. juli træder der et par mindre ændringer i sejKos nuværende forretningsbetingelser i kraft.
Det kommer til at dreje sig om følgende:

  • §2: timepris à 800,- kr.
  • §2: mulighed for afregning via klippekort *
  • §2: ved hasteopgaver tillægges timeprisen 25 %

Klippekort *

Fra 1. juli kan der købes timer via et klippekort à 25 timer og dermed spares 50,- kr. pr. time.
Læs nærmere om klippekortet.